Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego MaybeMe.pl

I. Wstęp

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego MaybeMe.pl prowadzonego pod adresem www.Maybeme.pl. Operatorem sklepu jest KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. (NIP: 9721298075, REGON: 382383870, KRS: 0000768121) z siedzibą w Puszczykowie. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego

2. Sklep MaybeMe prowadzony jest przez: KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Puszczykowie, adres: 62-040 Puszczykowo, Poznańska 101B i umożliwia kupowanie  towarów przy pomocy sieci Internet – pod adresem: www.MaybeMe.pl

3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu MaybeMe.pl są określone w Polityce prywatności.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.MaybeMe.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II. Zawarcie umowy sprzedaży

1. MaybeMe.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się do dwóch dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia. .

3. Złożenie zamówienia w www.MaybeMe.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu MaybeMe, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania rachunku.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz  ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.  

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamawiaj” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności), użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiaj” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności)  stanowi  ofertę Klienta złożoną firmie KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Puszczykowie, co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu MaybeMe oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep MaybeMe oferty zakupu Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

11. Informacje dotyczące produktów w www.MaybeMe.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

13. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny i są wyłącznie poglądowe. Zakupione produkty mogą nieznacznie różnić się co do wyglądu, kolorystyki, fakruty czy użytego surowca.

14. Stwotrzenie własnej bransoletki za pomocą kreatora , nie jest jednoznaczne z otrzymaniem identycznie skomponowanego zestawu – w szczególności dotyczy to zachowania identycznej kolejności ogniw.

III. Dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia w sklepie MaybeMe, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Produkty będą dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wyspecjalizowanej firmy spedycyjnej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24, bądź zwykłym przelewem internetowym). Jeżeli płatność następuje przy użyciu karty płatniczej to realizacja zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty.

3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient,  powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz ze spedytorem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i spedytora.

IV. Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie MaybeMe jest podawana na jego stronie i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie MaybeMe, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie MaybeMe podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT i cło.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru, przelewem bankowym, za pośrednictwem  płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Puszczykowie lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24.pl) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Puszczykowie, zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie MaybeMe, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu MaybeMe, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep MaybeMe przed dokonaniem ww. zmian. 

V. Gwarancja, reklamacje i zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie MaybeMe są nowe.

2. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub – w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej – rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku).

3. W przypadku stwierdzenia wad produktu w terminie 2 lat od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji , należy wysłać go do siedziby firmy na adres:

KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K.

Poznańska 101B

62-040 Puszczykowo

z dopiskiem: REKLAMACJA

4. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury,  ewentualnie inny dokument np. wydruk z konta bankowego lub wskazać inny dowód zakupu, a na osobnej kartce opis wady.

5. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu do siedziby firmy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

6. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad uzasadniających uznanie reklamacji, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu), MaybeMe Polska skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy

7. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres sklepu MaybeMe zakupionego towaru (nieużywanego i czystego) oraz dowodu zakupu. Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez MaybeMe od klienta towaru, na podany przez Klienta numer konta. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia.  Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.

8. Sklep MaybeMe ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru, zwrotu dokonanego później niż opisany w p.7 lub dostarczenia do sklepu MaybeMe towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. 

9. Sklep MaybeMe nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VI. Pozostałe

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie MaybeMe stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu MaybeMe.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

4. KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Puszczykowie, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu MaybeMe. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu MaybeMe.

5. KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Puszczykowie, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu MaybeMe w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu MaybeMe, przeprowadzania i wycofywania  akcji promocyjnych na stronie sklepu MaybeMe, jaki i również ich modyfikacji.

6. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu MaybeMe.